TIETOSUOJA

T:mi HIERONTAPISTE KAJASTUS

Käyntisoite: Topeeka 56-58, 61800 KAUHAJOKI
Postiosoite: Tapiolantie 37, 61800 KAUHAJOKI
Puhelin: 040 77 38 502
Y-tunnus: 1877227-9
Verkkosivusto-osoite: www.kajastus.fi

Rekisteriasioista vastaava: Simo Holm
Puhelin: 040 77 38 502
email: simo (at) kajastus.fi

Keräämämme henkilötietojen tarkoitus:

1. Asetettujen viranomaisvelvotteiden täyttäminen
2. Asiakkaan oikeuksien takaaminen
3. Asiakastyön ja terveydenhuollon kannalta välttämättömien asiatietojen taltiointi
4. Laskutustiedot
5. Yhteydenpito, esim. muistutus uudesta hieronta-ajasta tai muu sovittu yhteydenpito

Rekisterin tietosisältö:

1. Henkilötiedot ja niissä esiin tulleet muutokset
2. Hoidon kannalta välttämättömät esi- ja terveystiedot sekä hoitomerkinnät
3. Maksajan nimi-, yhteys- ja maksuperustetiedot
4. Ajanvaraustiedot
5. Kirjausten päivämäärät
6. Tutkimukset ja hoidon suorittaneet henkilöt

Säännönmukaiset tietolähteet:
Asiakkaalta kerätään ensitiedot alkuhaastattelussa, jossa apuna on kotisivuilta tulostettavissa oleva
esitietolomake tultaessa ensimmäistä kertaa Hierontapiste Kajastukseen. Hieronta-aikojen sähköisessä
tilaamisessa kotisivujen kautta (Nepton-ajanhallinnan digitalisointipalvelu) tallentuvat: nimi-, osoite-,
puhelin-, -ja sähköpostiosoitetiedot, sekä muut asiakkaan antamat tiedot.
Asiakas voi ottaa yhteyttä myös kotisivujen WhatsApp-linkin kautta, puhelimitse ja sähköpostiosoitetta
hyväksi käyttäen. Näistä jäävät vastaanottajalle yhteystiedot sähköisiin listauksiin. Vanhentuneita listauksia
poistetaan säännöllisin väliajoin.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Tietoja voidaan luovuttaa vain tietolistatulle henkilölle itselleen tai poikkeustilanteessa asiakkaan
edustajalle, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä. Edustajan tulee todentaa edustuskelpoisuutensa
laillisin dokumentein ja asia pitää olla tarkistettavissa ja se tarkistetaan ennen tietojen luovutusta.
Tietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen: viranomaisille, tutkimuslaitoksille,
vakuutuslaitoksille sekä vakuutuskassoille.
Tietoja ei käytetä markkinointiin tai muille kolmansille osapuolille.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Tarkastusoikeus:

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa.
Tietoja pyydetään Simo Holmilta edellä mainitusta käyntiosoitteesta henkilökohtaisesti paikan päällä
sovitusti käymällä tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Kirjeen oikeellisuus tullaan tarkistamaan
yhteydenotolla lähettäjään. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta yhden kerran vuodessa.

Tiedon korjaaminen:

Rekisterissä olevat virheelliset tiedot korjataan Simo Holmille yllä mainittuun osoitteeseen tehdyn
kirjallisen pyynnön perusteella. Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneita tietoja
poistetaan säännöllisin väliajoin.

Kielto-oikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus lain mukaan kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä osaa tai kaikkia itseään
koskevia tietoja. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen ja toimitaan
tarkastusoikeus-kohdan mukaisin oikeellisuustoimin.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Asiakkaiden tietoja säilytetään paperisessa arkistossa niin kauan, kuin asiakassuhde on olemassa.
Paperiset arkistot säilytetään lukollisissa tiloissa ja valvotuissa olosuhteissa. Tiloihin pääsyyn oikeuttavat
avaimet ovat vain Simo Holmin hallussa. Vanhemmat paperiset arkistot tuhotaan säännöllisin väliajoin.
Neptonin sähköisen ajanvarauspalvelun kautta tulleet tiedot säilyvät järjestelmän oman kryptatun pilven
suojissa, samaa salausta käyttävät esim. pankkien ohjelmat. Järjestelmän tietoja ylläpidetään
automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, sekä jo edellä
mainitun muun suojasalauksen avulla. Vanhentuneita tietoja poistetaan säännöllisin väliajoin.

Evästeet:

Kotisivujen nettisivusto käyttää evästeitä (cookies). Evästeiden käyttö on yleistä ja useat sivustot
hyödyntävät niitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle.
Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa ja laskea
sivustolla vierailevat selaimet.